Quán Thế Âm tại bãi biển làng An BằngVirginia USA ngày 21 tháng 5 năm 2011.

Kinh gửi ban tổ chức Đại Lễ

Từ hải ngoại, tôi đã nhận được thư mời tham dự đại lễ khánh thành tượng đài Quan Thế Âm.

Là một đoàn viên của Gia Đình Phật Tử – An Bằng, tôi thật vô cùng cảm động, và hãnh diện đọc những dòng chữ trong thư mời của khuôn hội gửi đến. Thật là một công trình vĩ đại mà quý đạo hữu và các anh chị từ khắp năm châu đã và đang góp phần xiểng dương chánh pháp.

Hôm nay là ngày trong đại của khuôn giáo hội phật giáo An Bằng, quý chư Tăng, Ni và đạo hữu đến từ khắp mọi niềm của đất nước và trên thế giới, để tham dự đại lễ khánh thành tượng đài Quan Thế Âm tại bãi biển làng An Bằng. Chúng tôi từ ngàn dặm, đã không được duyên , cùng quý vị đứng trước tượng đài uy nghi trong ngày đại lễ, để hân hoan và biết ơn quý vị đang góp sức làm nên lịch sử của khuôn giáo hội Phật giáo An Bằng.

Chúng tôi xin chân thành biết ơn Ni sư trụ trì, khuôn giáo hội Phật Giáo An Bằng, ban tổ chức Đại Lễ và quý đạo hữu, đã không quên một đoàn viên GĐPT – An Bằng xa quê, xa làng hơn nữa trái đất trong ngày lễ trọng đại như thế nầy.

Nam Mô thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử – An Bằng

Nguyễn Sơn Văn Hưng

————————————

G H PG-Việt Nam CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

B T S-Tỉnh TT-Huế Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

BĐD huyện Phú Vang Phật lịch 2555 ngày 25 tháng 5 năm 2011

VP Chùa Ba La Mật

ĐT: 054.3860521

Kính Gửi: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Thừa Thiên-Huế.

V/việc… Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường An Bằng xin tổ chức lễ Khánh Thành Tượng Đài.

Ban Đại Diện Phật giáo Huyện Phú Vang chúng con, nhận được thư trình xin tổ chức Khánh Thành Tượng Đài Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại bãi biển làng An Bằng của Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường An Bằng. Ban Đại Diện chúng con tán dương công đức Ban Hộ Tự.

Kính trình Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội hoan hỷ chấp thuận để cho Ban Hộ Tự Niệm Phật Đường hoàn thành tâm nguyện theo như đơn trình…

Nơi nhận: Như trên. TM/Ban Đại Diện

– Lưu VP. Chánh Đại Diện

Thượng Tọa THÍCH TRÍ ĐẠO

——————————–

Xin đưa em cùng về ( NS Lê Minh Hiền)

HÀNG GIÁO PHẨM CHỨNG MINH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH

CHỨNG MINH

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC PHƯƠNG.

* Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam; Phó Chủ Tịch Hội Đông Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; Trưởng Ban Trị Sự giáo Hội Phật Giáo Tinh Thừa Thiên-Huế; Trú Trì Diệu Đế Quốc Tự, Chùa Trà Am, Chùa Lam Sơn.

HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN TẾ.

* Hàng Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên-Huế; Giám Tự Tổ Đình Tường Vân-Huế; Trú Trì Chùa Tổ Hà Trung.

SÁM CHỦ

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ ẤN

* Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương; Hàng Giáo Phẩm Chứng Minh Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên-Huế; Trú Trì Chùa Phổ Quang-Huế.

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH ĐÀM.

* Ủy Viên Ban Trị Sự; Phó Ban Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Thừa Thiên-Huế; Giám Tự Tổ Đình Thuyền Tôn.

PHÁP SƯ

HÒA THƯỢNG THÍCH KHẾ CHƠN.

* Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương; Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Nam, Nữ Phật Tử Trung Ương; Kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Nam, Nữ Phật Tử Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên-Huế; Trú Trì Chùa Thiên Minh, Quang Minh, Thánh Tích Tượng Đài Quan Thế Âm.

CÔNG VĂN

ĐẠI ĐỨC THÍCH PHƯỚC THÔNG

* Thư Ký Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Phú Vang; Trú Trì Chùa Nam Phổ.

ĐẠO TRÀNG KINH SƯ.

1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________

5. _________________________

6. _________________________

7. _________________________

8. _________________________

BAN CỐ VẤN

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HUYỆN PHÚ VANG.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban Hoàng Tân

Phó Ban Lê Tây

Phó Ban Nguyễn Cẩn

Phó Ban Hồ Bính

Thư Ký Văn Tiến Nhị

* Lê MinhChâu

* Trương Ánh

Thủ quỷ Văn Công Huy

* Văn Chiểu

Xướng Ngôn Viên Đại Đức Thích Đạo Tuệ

* Văn Tiến Nhị

* Lê Minh Châu

Ban Viên Nguyễn Dũng Chinh

* Nguyễn Anh Tuấn

* Văn Nhơn

* Lê Chiến

* Văn Ân

* Lê Vĩ

* Văn Thay

* Nguyễn Kháng

1.Anh Lê Tây: Điều hành các Tiểu ban sau đây.

* TIỂU BAN: Nghi Lễ Cung Nghinh Chư Tôn Thiền Đức, Nhiên Đăng, Tiếp Tân và Tiếp Lễ.

Văn Nhơn.

2. Anh Nguyễn Cẩn: Điều Hành các Tiểu Ban sau đây.

* TIỂU BAN: Trang Hoàng trừng thiết.

– GĐPT/An Bằng.

* TIỂU BAN: Trật tự, phụ trách múa Lân, dâng hoa.

– GĐPT/An Bằng

* TIỂU BAN; Trà nước,

– GĐPT/An Bằng

* TIỂU BAN: Ánh sáng, âm thanh, quay phim, nhiếp ảnh.

– GĐPT/An Bằng

* TIỂU BAN: Tư thơ, Tư hóa, Phát hành Kinh sách, In ấn, Băng rôn, Phù hiệu.

– Nguyên Anh Tuấn.

3. Anh Hồ Bính: Điều hành các Tiểu ban sau đây.

* TIỂUBAN: Trai soạn

– Đoàn Cư Sĩ Nữ

* TIỂU BAN: Y tế, Vệ sinh, Môi trường

Bác Sĩ Hiền trưởng Trạm xá Vinh An, chi Lê Thị Mến, chi Trần Thị Phượng, chị Trương Thị Thoa

* TIỂU BAN: Ẩm thực

– Đoàn Cư Sĩ Nữ

* TIỂU BAN: Hậu cần, phục vụ Chư Tăng, Ni

– Cô Như Tâm và số người giúp việc do Cô mời.

* TIỂU BAN: Hậu cần, phục vụ quan khách và Phật tử.

– Đoàn Cư Sĩ Nữ, Đạo tràng Pháp Hoa, Đạo tràng Tịnh Độ.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Nguyên Nhật: HOÀNG TÂN

* xin đọc tiếp” An BẰNG XƯA VÀ NAY” http://thoisuphatphap.wordpress.com/2011/05/26/ph%E1%BA%ADt-giao-an-b%E1%BA%B1ng-x%C6%B0a-va-nay-nguyen-ph%C6%B0%C6%A1ng-van-ti%E1%BA%BFn-nh%E1%BB%8B-ch%E1%BB%A7-bien/

Advertisements

Một phản hồi to “Quán Thế Âm tại bãi biển làng An Bằng”

  1. ánh sáng là bạn Says:

    thưa quý phật tử tâm huyết,đạo tâm kiên cố.ban phụ trách trang nhà VĐPP xin gửi đến quý vị các tin tức tư liệu cho đại lễ QTA tại bãi biển AN BẰNG trong 2 ngày 15/16/05 Tân MÃO.Nay tất cả các bản tin được ban thư ký tuần lễ cung cấp. nên trang nhà đã cập nhật thường xuyên lên WEBSITE : http://www.vedepphatphap.com/2011/06/virginia-usa-ngay-21-thang-5-nam-2011.htmlXin quý vị cói trách nhiệm phát nhanh thông báo này đến tất cả bà con , phật tử xa quê. có lòng hướng về THÁNH TƯỢNG QTA nhất tâm cầu nguyện.- các ấn phẩm văn hóa, bài vở, tin tức được đính kèm các nhạc phẩm đạo lý quê hương của Nhạc Sĩ LÊ MINH HIỀN- do ca sĩ VÕ THU NGA trình bày, được trang nhà sử dụng.nay cũng xin Anh Nguyên Phương- VTN – ban thư ký tiếp tục gắn bó và cộng sự cho thời lượng tin phát đi được phổ cập, đến các nơi xa, như hải Ngoại và các hội đoàn đồng hương được liễu tường.thư báoVĐPP

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: